DİNİ YAPI

DİNİ YAPI

       Nüfusun yüzde doksanaltısı Müslüman olanIrak'ta özellikle ülkenin güney ve güneydoğusunda yaşayan Şiilerin nüfus oranı yüzdeellibeşi bulur. Bu bakımdan Arap ülkelerine göre Irak, Ortadoğu'da Şiilerin çoğunluktaolduğu tek ülke durumundadır. Şii nüfusun çoğunluğu Arap kökenlidir. Kürtlerinçoğunluğu ise Şafii mezhebindendir. Çoğunluğu Sünni olan Türklerin yüzde yirmiüçüŞii mezhebine mensuptur. Mezhep ayırımı siyasî hayatta Araplar arasında önemli royoynarken, Türkler arasında, hiç bir sürtüşmeye ve ayrılıklara yol açmaz.

      Nüfusun yüzde dördünü oluşturan HıristiyanlarSüryanî, Keldanî ve Nasturî gibi topluluklara ayrılırlar. Yahudîler, daha öncelerikalabalık bir topluluk iken, 20. yüzyıldaki göçlerin ardından, önemsiz duruma düşmüştür.Kerkük yöresinde yaşayan ve önceleri Kerkük Kalesinde topluca yaşadıkları için,halk arasında "Kale Gavurları" diye adlandırılan Türk Hristiyanların sayılarıazalmıştır. Çoğu bölgeden göç eden bu Hristiyan Türk topluluğu, dini ayinleri,konuşmaları ve gelenekleri ile tamamen Türk olan bir kültürel yapıya sahiptir.

 


TÜRK İSLAM TARİHİ
 
Gönülden çıktı Nur,
Fikre düştü nur.
Gönül yorgun bitkin ve eksik
Gönül kara.çamur.çirkef..

Fikirde bitti nur,
Gönülde çıktı aşk,
Gönül coşkulu,gönül şen
Hak aşık,gönül aşık..
A.Ertürk
Allah Katında Hak Din İslamdır.
 
Reklam
 
Günün Sözü
 
Kendi nefsinden emin
olmayanlar şeriata
karşıdır.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 60827 ziyaretçi (118451 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=