Balkanlarda Yaşayan Türkler

Balkanlarda Yaşayan Türkler

       Türkler'in Balkanlara yerleşmesi çok eskitarihlere dayanmaktadır. Türkler Balkanlar'a iki ayrı yoldan gelmişlerdir. BirincisiHazar Denizi-Karadeniz kuzeyinden, ikincisi ise güneyden Anadolu üzerindendir.

       Balkanlar'a gelen ilk Türk kavimleriMS 300 yıllardan itibaren Karadeniz'in kuzeyden geçerek bölgeye yerleşmişlerdir.Bunlar Oğur (Utrugur, Kutrugur), Bulgar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar (Kıpçaklar)gibi Türk boylarıdır. Ancak bu Türk kavimlerinin büyük bir çoğunluğu hıristiyanlığıkabul ederek Slavlaşmışlardır. Sayıları yediyi bulan bu Türk boyları tarihçilertarafından "Kayıp Türk Kavimleri" veya "Asimile Kavimler""olarak adlandırılmıştır. Tarihçilere göre Orta Asya'daki göçebe hayatınıdevam ettiren, bir türlü yerleşik ve organize olmayan bu boyları birbirleri ve/veya bölgedekiBizans, Slav, Lâtin vb. gruplarla girdikleri amansız çatışmalar, özellikle Slav veBizanslıların ideolojik baskıları sebebi ile kimliklerini kaybetmişlerdir.

       Balkanlar'a girenikinci Türk kuşağı ise Anadolu üzerinden olmuştur. Orta Asya'dan gelip Anadolu'yayerleşen Türkler, Osmanlı Beyliği zamanında Çanakkale boğazını geçerekBalkanlar'a ayak basmış, 1526 yılında kazanılan Mohaç zaferi ile Balkanlar'da kesinve mutlak Türk egemenliği başlamıştır. Anadolu'dan seçme aileler Batı Trakya,Bulgaristan, Makedonya, Eski Yugoslavya ve Romanya'ya yerleştirilmiştir. XIX.nci yüzyıldaOsmanlı İmparatorluğunun zayıflamaya başlaması ile Balkanların yavaş yavaşyitirilmesi ve 1830 yılında Yunanistan'ın, 1878 Berlin Anlaşması ile Sırbistan,Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlığının kabulü, 1909 yılında yapılan Petersburganlaşması ile Bulgaristan'ın, 1911-12 Balkan Savaşı esnasında Arnavutluğun bağımsızlığınıkazanması sonucu Balkanlar Türk hakimiyetinden çıkmıştır.

       Özellikle 1830 yıllarındansonra Balkanlar Türk insanı mezbahası haline gelmiş, Türk şehirleri yakılıp yıkılmış,Türk mal varlığı yağmalanmış, Anadolu'ya akın akın göç başlamıştır. Bütünbunlar sonucu Türkler Balkanlarda kimliklerini muhafaza etmeye çalışan azınlıkhaline düşmüştür.


ARİF ERTÜRK
 
selamunaleyküm.ARİF ERTÜRK
Reklam
 
HACE AHMET YESEVİ
 
BAŞINA SARIK BAĞLAR,
KENDİNE MÜRİT ARAR,
İLMİ YOK NEYE YARAR,
AHİR ZAMAN ŞEYHLERİ..
YUNUS EMRE
 
EMEKSİZ ZENGİN OLANIN,
KİTAPSIZ BİLGİN OLANIN,
SERMAYESİ DİN OLANIN,
REHBERİ ŞEYTAN OLMUŞTUR.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 70861 ziyaretçi (141650 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=