Romanya'da Yaşayan Türkler

Romanya'da Yaşayan Türkler
Nüfus: 120.000
Bulundukları başlıca şehirler:Köstence, Mecidiye, Tulça, Kılıraş, Oltena, İbrail, Galats, Bükreş
Bölgedeki Türk toplulukları: RumeliTürkleri, Tatar Türkleri

Romanya coğrafyasında Türkler çok eskilere dayanmaktadır. Eski Türk kavimleri olanOğurlar (Uzlar), Peçenekler, Kıpçaklar ve sonra daha birçok Türk boyları KaradenizKuzeyinden gelip Romanya'ya yerleşmişlerdir.

XIIl-XIV'üncüyüzyıllarında Altın Ordu ve sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinegiren bölgeye birçok Türk gelip yerleşmiştir. Yediyüz yıla yakın süren Osmanlıhakimiyet dönemi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonucu yapılan Berlin anlaşması ilebitmiş, bağımsız hale gelen Romanya Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopunca Romanya'dayaşayan Türkler de anavatandan kopmuşlardır.

Bugün nüfusları 95 bincivarında olan Türkler, özellikle Tuna Nehri ile Karadeniz arasında kalan Dobrucabölgesinde çoğunlukla yaşamaktadırlar. Anadolu'dan göç eden Türkler, KırımTürkleri (Tatarlar), Nogay Türkleri ile Gagauz Türkleri olan bu topluluklar Romenler'leiyi ilişkiler içerisinde iç içe ve barış içerisinde yaşamaktadırlar. BugünRomanya'da Türk ve Tatar diye ikiye ayrılmış olan Türk toplumunu tek bir federasyonhalinde birleştirme çabaları sonuç vermeye başlamış ve sağlam bir temele oturmaküzeredir.

Çavuşesku SonrasıRomanya'daki Azınlıklar

23 milyonluk nüfusu ve 237.000km2lik yözölçümüyle Balkanların önemli bir ülkesi olan Romanya, 1989 Aralıkayındaki halk ayaklanmasından sonra, gerek siyasi gerekse ekonomik alanda girdiğidarboğazlardan çıkmanın çabası içindedir. Eski Sosyalistlerden umduğunu bulamayanama demokrasiye olan inançlarını yitirmeyen Romenler, geçtiğimiz yılın sonundaiktidara liberalleri getirdiler. Bunların, halkın beklentisine ne derece cevapvereceğini ise zaman gösterecektir. Yarım asırlık bir komünizm döneminden sonradış dünyaya açılmaya çalışan Romanya, bir yandan da Rus tehditi karşısındaNato'ya girmeye çalışmaktadır.

Ülkenin kuzeyinde yer alan veçekilmesi Ruslar tarafından durdurulan 14. Ordu, iki ülke arasında önemli bir problemolarak gündemdeki yerini korumaktadır.Romanya'nın nüfusunun %10'unu azınlıklarteşkil etmektedir. Bunların en büyüğünü 1.620.198 kişiyle Macarlar oluşturur.Diğerleri ise sırasıyla Romanlar (Çingeneler 409.723), Almanlar (119.000), Ruslar,Ukraynalılar, Türkler ve Leh, Çek, Yunan gibi küçük azınlıklardır. Romenler'inileri derecede bir özerklik isteyen Macarlar dışında, azınlıklarla ilgili birproblemi yoktur. Bu sorun da iki ülke arasında imzalanan (16.09.1996) bir antlaşmaylaşimdilik dondurulmuştur.

Romanya, azınlıklara tanınanhaklar bakımından son derece ileri durumdadır. Bunda, 1989 Aralık ayındakiayaklanmada Macarlar'ın oynadıkları rolün etkisi gözardı edilmemelidir. Romenanayasasının 6. Maddesiyle milli azınlıklara dil, din, kültür ve etniközelliklerini ifade etme ve koruma hakkı tanınmış; kanunlar çerçevsinde kendidillerini ve dinlerini öğrenebilmeleri, ana dilleriyle eğitim yapabilmeleri serbestbırakılmıştır. Buna karşılık Türk azınlığın, kendilerine tanınan haklarıkullanma konusunda durumu hiç de iç açıcı değildir. Bunlara geçmeden önce, DobrucaTürkleri'nin tarihine kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır.


ARİF ERTÜRK
 
selamunaleyküm.ARİF ERTÜRK
Reklam
 
HACE AHMET YESEVİ
 
BAŞINA SARIK BAĞLAR,
KENDİNE MÜRİT ARAR,
İLMİ YOK NEYE YARAR,
AHİR ZAMAN ŞEYHLERİ..
YUNUS EMRE
 
EMEKSİZ ZENGİN OLANIN,
KİTAPSIZ BİLGİN OLANIN,
SERMAYESİ DİN OLANIN,
REHBERİ ŞEYTAN OLMUŞTUR.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 71909 ziyaretçi (143622 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=