Kuzey Osetya (Alanya) Federe Cumhuriyeti
ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-GERİ DÖN
Kuzey Osetya (Alanya) Federe Cumhuriyeti

        Yüzölçümü : 8.000 km2
        Nüfusu : 650.000
        Başkenti : Vladikafkas

      Kafkasların kuzeyinde , Rusya Federasyonunabağlı özerk bir cumhuriyettir. Oset dilinde "Alan", Gürcüce"Owsethi", Rusça "Osetinski" ve Almanca "Ossen" diye adlandırılanOsetler, M.Ö. 7-8.yy.dan itibaren Hunların baskısı üzerine Kafkasya'ya sığınmışbir topluluktur.

      Çinlilerin Aso dedikleriAlanlar (=Alen'ler=Osetinler) ilk asırda Doğu Avrupa'ya girmişler ve Don Nehri'nin şarkındayani, Alanya Sarmatiyesi'nde yerleşmişlerdir. Sarmat'lara dahil olan coğrafyadaAlan'lar Don Nehri'nin şarkındaki Sarmat kabileleri arasında gösterilir. Buna nazaranAlan'ları Sarznat camiasına mensup bir unsur olarak kabul ve Sarmatların bir kademesitelâkki etmek uygun düşer.

      Zamanla Alanlar İçKafkasya'yı (yani Kuban Nehri ile Hazar Denizi arasındaki bölgeyi ) kaplayan bir genişlikve nüfuz kazandı. Fakat sekenesinin büyük kısmını yabancı (Alan olmayan) unsurlarteşkil eden Alan'lar ve müstakil bir idareye kavuşamadılar. Bu sebeptendir ki,seyyahların ve muharrirlerin Alan'ların mıntıkaları, vaziyetleri ve mahiyetleri hakkındakimüşahedelerinde ve bundan mütevellit kanaatlerinde farklı değerlendirmeler vardır.

     Fakat Alanların Kafkasya'da yerleşebilmişolan kısımları varlıklarını muhafaza ettiler. Bugün bir Kafkas unsuru olarakKafkasya'da yaşamakta olan Digur'leri Alan'ların(Osetlerin) bir bakiyesi olarak kabuledebiliriz. Kuzey Osetya'daki Rus yerleşimi 1784'te Vladikafkas kalesinin işgaledilmesinden sonra başlar.Bugün Kuzey Osetya'da 6 şehir ve 6 küçük yerleşim alanıvardır. Ülkenin özellikle alçak yamaçlarında ve Mozdok yakınlarında yapılansulama ile buğday, mısır, patates, kenevir ve meyve yetiştirilmektedir. Daha yükseklerdeise koyun ve sığır besiciliği yapılmaktadır.

 


ARİF ERTÜRK
 
selamunaleyküm.ARİF ERTÜRK
Reklam
 
HACE AHMET YESEVİ
 
BAŞINA SARIK BAĞLAR,
KENDİNE MÜRİT ARAR,
İLMİ YOK NEYE YARAR,
AHİR ZAMAN ŞEYHLERİ..
YUNUS EMRE
 
EMEKSİZ ZENGİN OLANIN,
KİTAPSIZ BİLGİN OLANIN,
SERMAYESİ DİN OLANIN,
REHBERİ ŞEYTAN OLMUŞTUR.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 70653 ziyaretçi (141320 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=