Sincan/Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ-GERİ DÖN
Sincan/Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)

       Yüzölçümü: 1 828 418 km2
      
Nüfusu:30 milyon (Yaklaşık)
      
Başkenti: Urumçi

       Coğrafi Konumu
       Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan), ÇinHalk Cumhuriyeti içerisinde ve ülkenin batı bölgesinde yeralmaktadırlar.

 

       Tarihçe
       Uzun tarihi boyunca Doğu Türkistan, İç ve OrtaAsya'da kurulmuş olan Türk devletlerinin ve hanlıklarının merkezi olmuştur.M.Ö. 8-3asırlarda İskitlere; M.Ö. 300- M.S. 93 yıllarında Hunlara; 522-744 dönemindeGöktürk İmparatorluğuna; 744-840 devresinde Uygur devletine; 751-870 Karluk veKarahanlılar İmparatorluğuna ve Saidiye Hanlığına merkez olan (1509-1679) bu Türkyurdu, tarihte daima önemli olmuş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. 8. ve 18. asırlararasındaki bin yıllık dönem, Çin İmparatorluğu ile önemli derecede kültürel vesiyasî işbirliğinin gerçekleştirildiği bir barış dönemi olmuştur. Ancak bubarış dönemi, Doğu Türkistan'ın 1759 yılında Çin Mançu İmparatorluğu'nunişgali ile son bulmuştur. 1759'dan bu yana Doğu Türkistan'da 200'den fazla silahlıayaklanma olmuş ve Doğu Türkistan halkı 3 defa hürriyetin tadını tatma fırsatıbulmuştur.1863'te bağımsızlığına kavuşan Doğu Türkistan'da Yakup Hanbaşkanlığında "Doğu Türkistan İslâm Devleti" kurulmuş ve bu devlet;Osmanlılar, İngiltere ve Rusya tarafından resmen tanınmıştır. Ancak bu bağımsızTürk devletinin ömrü kısa sürmüş ve 1876 yılında Çin-Mançu devletince yenidenişgal edilmiş ve 1884'te Sincan "Yeni Toprak" adıyla Çin İmparatorluğunabağlanmıştır.20. asrın başlarında Ortaasya'da oluşan milliyetçilik akımıneticesinde 1933 yılında Kaşgar'da Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti kurulmuştur.Bu Cumhuriyetin ömrü 1937'de sona ermiştir. 1944'de Gulca şehri Çinlilerdentemizlenmiş, "Üç Vilayet İnkılâbı" olarak bilinen bu ayaklanmalarneticesinde Doğu Türkistan Türkleri, Ali Han Töre başkanlığında Doğu TürkistanCumhuriyeti'ni kurmuştur. Bütün Çin'e hakim olan Komünist Çin Kuvvetleri, 1949'daStalin'in de onayı ile Doğu Türkistan'a girerek bu tarihi Türk ülkesini resmen işgaletmiştir.

        YönetimBiçimi
      Özerk bölge içinde etnik gruplarındağılımına göre 8 Ağustos 1952'de 10 ayrı muhtar bölge tesis edilmiştir. Sincan(Uygur) Özerk Bölgesi bunlardan biri ise de, yönetim hakları, Pekin yönetiminceçiğnenmektedir. Tüm idarede bütün yetkiler Çinlilerdedir. Özerk yönetimorganlarında görevlendirilen etnik unsurların siyasî, ekonomik ve askerî karar verme,denetleme yetkileri Çin Komünist Partisi kontrolü altındadır.

 

       İdari Yapı
       Çin Komünist Partisi tarafından bölgeye valigörevlendirilmektedir. Valinin mutlaka Çin Komünist Partisi üyesi olması şartkoşulmaktadır. Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden başka aynıhaklara sahip 7 organ daha vardır.
1- Sincan Askeri Bölge Komutanlığı
2- Sincan Askeri Üretim ve İnşaat Bölge Komutanlığı
3- Sincan Komünist Partisi
4- Sincan Halk Kurultayı Daimi Komitesi
5- Disiplin Kontrol Komitesi
6- Siyasî Danışma Konseyi
7- Sincan Devlet Savunma Güçleri Genel Komutanlığı

       Demografik Durum
Çinliler:16 890 000
Uygurlar:12 500 000
Huiler: 600 000
Kazaklar:1 100 000
Mançular:90 000
Kırgızlar:150 000
Dongkianglar:40 000
Tacikler:33 000
Tibetliler:5 000
Özbekler:15 000
Davaniler:5 000
Sarı Uygurlar:11 000
Salar :3 000
Tatarlar:5 000
Ruslar:3 000
Boanlar:300


ARİF ERTÜRK
 
selamunaleyküm.ARİF ERTÜRK
Reklam
 
HACE AHMET YESEVİ
 
BAŞINA SARIK BAĞLAR,
KENDİNE MÜRİT ARAR,
İLMİ YOK NEYE YARAR,
AHİR ZAMAN ŞEYHLERİ..
YUNUS EMRE
 
EMEKSİZ ZENGİN OLANIN,
KİTAPSIZ BİLGİN OLANIN,
SERMAYESİ DİN OLANIN,
REHBERİ ŞEYTAN OLMUŞTUR.
 
SİTEMİZİ ZİYARET EDEN 70655 ziyaretçi (141391 klik) KİŞİ BURADAYDI
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=